Φυσικοθεραπεια

Τι είναι Φυσικοθεραπεία;

Η Φυσικοθεραπεία,  είναι το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται απο τον πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος αποτελεί τον εξειδικευμένο επαγγελματία, με στόχο την θεραπεία και τον περιορισμό συμπτωμάτων ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με προβλήματα κινητικά. Οι τομείς στους οποίους η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται είναι στην αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, σε καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσους.

Σκοπός:

Η αναφορά στον όρο φυσικοθεραπεία δε σημαίνει ότι θεραπεύεται η πάθηση αλλά πιο σωστά επιχειρείται η προσπάθεια επανεκπαίδευσης των φυσιολογικών κινητικών προτύπων, τα οποία έχουν χαθεί εξαιτίας κάποιας διαταραχής, κυρίως σε νευρολογικά και αναπνευστικά περιστατικά. Σε αντίθεση με ορθοπεδικά περιστατικά, μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση του ασθενούς, ανάλογα πάντα με το βαθμό του τραυματισμού.

Τεχνικές της Φυσικοθεραείας

Οι φυσικοθεραπευτικές τεχνικές διαχωρίζονται σε παθητικές και ενεργητικές. Η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο θεραπευτή. Οι εξειδικεύσεις δίνονται μετά το τέλος των βασικών σπουδών από σεμινάρια εκ των οποίων τα πιο διαδεδομένα είναι η NDT/Bobath, η PNF και το Manual Therapy.

Επιπλέον, σε ένα φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν: η υδροθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, υπέρηχοι, διαθερμία, laser, θερμοθεραπεία, κρυοθεραπεία και μάλαξη.