Προσωπικο

Το προσωπικό του Κέντρου Φυσικοθεραπείας “Φυσιοκίνηση” μέσα από συνεχή κατάρτιση και επαγγελματισμό είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης τόσο στο δικό μας χώρο όσο και κατοίκων όπου αυτό απαιτείται. Είμαστε δίπλα σας καθόλη τη διάρκεια της αποκατάστασης καθώς επίσης και μετέπειτα για συνεχή στήριξη και καθοδήγηση.