Προεγχειρητικη Φυσικοθεραπεια

H προεχειρητική φυσικοθεραπεία είναι πολύ σημαντική, για τη μετέπειτα πορεία του ασθενούς. Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι, ασθενείς που έκαναν φυσικοθεραπεία πριν από κάποια εγχείρηση, είχαν πιο εύκολη αποκατάσταση μετεγχειρητικά και καλύτερα αποτελέσματα.

Με την προγχειρητική φυσικοθεραπεία μπορεί να πετύχουμε την διατήρηση του μυικου τόνου, τη μείωση του πόνου στην περιοχή και εκμάθηση στον ασθενή πως θα αντιμετωπίσει την κατάσταση του, ώστε να ξεπεράσει πιο εύκολα τη μετεγχειρητική περίοδο.

Προεγχειρητικά, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι η ενημέρωση του ασθενή σχετικά με το πρόγραμμα αποκατάστασης που θα πρέπει να ακολουθήσει μετεγχειρητικά, αλλά και η εκπαίδευση του σε ασκήσεις που θα πρέπει να εκτελεί μετεγχειρητικά. Απαραίτητο κομμάτι της ενημέρωσης του ασθενή είναι και η αναφορά στις επιπλοκές και στα συμπτώματα στα οποία πρέπει να δίνει προσοχή μετεγχειρητικά.

Σύμφωνα με ανασκόπηση (Coudeyre et al, 2007), η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία με ασκήσεις, σε συνδυασμό με κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση του ασθενή είναι σημαντική και δεν πρέπει να παραμελείται, καθώς έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μετεγχειρητικής νοσηλείας και στην τροποποίηση της κατάστασης του ασθενή κατά το εξιτήριο.